Algemene voorwaarden

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.